Աուդիո

LEVON KHEVHOYAN. The Beggar, The Rich/ FAIRY TALE ԼԵՎՈՆ ԽԵՉՈՅԱՆ. Մուրացկանը, Հարուստը / ՀԵՔԻԱԹ

Levon Khechoyan /Хечоян/ Լևոն Խեչոյան /Մհերի Դռան Գիրքը / Книга Двери Мгера /The Book of Mher’s Door

Լևոն Խեչոյան “Անմահական Վարդ” հեքիաթ։ Կարդում է Աիդա Ասատուրյանը

Հարցազրույց Լևոն Խեչոյանի հետ ՝ ” Գրողն ու Իր Ժամանակը ” ՄԱՍ 3

 

Հարցազրույցը վարեց Աշոտ Ադամյանը ։

Interview with Levon Khechoyan – “The Writer and His Time” PART 3 The interview was conducted by Ashot Adamyan. Интервью с Левоном Хечояном – “Писатель и его время” ЧАСТЬ 3 Интервью провел Ашот Адамян.

Հարցազրույց Լևոն Խեչոյանի հետ ՝ ” Գրողն ու Իր Ժամանակը ” ՄԱՍ 2

 

Հարցազրույցը վարեց Աշոտ Ադամյանը ։

Interview with Levon Khechoyan – “The Writer and His Time” PART 2 The interview was conducted by Ashot Adamyan. Интервью с Левоном Хечояном – “Писатель и его время” ЧАСТЬ 2 Интервью провел Ашот Адамян.

Հարցազրույց Լևոն Խեչոյանի հետ ՝ ” Գրողն ու Իր Ժամանակը ” ՄԱՍ 1

 

Հարցազրույցը վարեց Աշոտ Ադամյանը ։

Interview with Levon Khechoyan – “The Writer and His Time” PART 1 The interview was conducted by Ashot Adamyan. Интервью с Левоном Хечояном – “Писатель и его время” ЧАСТЬ 1 Интервью провел Ашот Адамян.

Լևոն Խեչոյան պատմվածք “Փոխանակություն” Левон Хечоян рассказ “Обмен” Levon Khechoyan novel “Swap”

Նվիրվում է Հայոց Բանակի կազմավորման 30-ամյակին։
Կարդում է ՝ Սերգուշ Բաբայանը